zo 17 februari 2019

Gerald Troost zingt en gaat voor in De Morgenster

Locatie: 
 Kerkzaal van De Morgenster
Tijdstip: 
 10.00  - 11.30
Prijs: 
 Graatis - er zijn wel collectes

Op 17 februari is er in samenwerking met Kerk in Aktie een themadienst voor hulp aan kerken in het Midden-Oosten. De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen, na zeven jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en twee-derde van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten bleven die achterbleven, samenkomen om te bidden. Om hoop te houden, hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig. Veel huizen en kerken liggen in puin, er is nauwelijks onderwijs, er is onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop. Via de kerken krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Syrische christenen willen voorkomen dat er nóg meer leden vertrekken en hopen dat vertrokken christenen terugkeren. Ons gebed en onze financiële steun zijn hard nodig zodat zij volhouden.
Gerald Troost zal voorgaan in zang en woord. Als u de dienst wilt bijwonen (toegang is gratis) is aanmelden via www.zingenindekerk.nl, aan te raden zodat u verzekerd bent van een plaats. In de dienst wordt een collecte gehouden voor steun aan de Syrische kerken.
De dienst begint om 10.00 in “De Morgenster” aan de Herenweg 253 in Vinkeveen. Na de dienst bent u ook welkom voor een kop koffie, thee of glas limonade.
 

terug