Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Bericht van de ZWO

Graag willen wij als ZWO verslag doen van de laatste grondactie die nog vers in het geheugen ligt. Op 7 april gingen onze “sterke” mannen; Berry de Groot, Jan Verbruggen. Arie Vellekoop en Huib Burggraaff en Ruud Burggraaff met Dirk van Egmond en Jasper Haveman op pad om in totaal 1046 zakken tuinaarde weg te brengen naar 54 adressen. Dat zijn 145 zakken en 6 adressen meer dan vorig jaar! Een geweldig resultaat. We hadden in de voorbereiding 4 teams kunnen samenstellen die wij nu ook wel nodig hadden. Maar de samenstelling kwam even onder druk te staan toen de medewerker van Jasper niet kon deelnemen doordat hij de voorafgaande avond vader van een zoon is geworden. Natuurlijk geweldig, en dankbaar dat alles goed is gegaan, maar wij zaten even klem. Jasper is toch alleen op pad gegaan en enkele adressen zijn bij de andere teams ondergebracht. Dank voor ieders inzet!

Vele bestellingen kwamen ook via onze Hervormde broeders en zusters. Dit gaat al jaren zo, en leuk is te vermelden dat de Hervormde Gemeente op 7 april ook hun jaarlijkse stroopwafel actie hield. En zo gebeurde het dat om 8.30 uur de grond bij ons werd geleverd en om 9.30 uur wij jongelui van de Hervormde Gemeente aan de deur kregen waar wij in return stroopwafels van konden kopen. Mooie samenwerking voor het goede doel!

Ons doel voor de grondactie was ondersteuning van de boerenorganisatie van de kerk in Oeganda. Deze leveren zaden en geven landbouw instructies om gewassen te kweken bij droogte en hoe daarnaast hun inkomens goed geïnvesteerd kunnen worden. Ja, en dan is het goed om te kunnen melden dat de grondactie maar liefst € 950,00 heeft opgebracht!

Maar we gaan door op het thema “onvoorwaardelijke liefde” het thema voor afgelopen 40-dagentijd en het thema waar de ZWO dit jaar vorm aan wil geven om moeders vaders, opa’s en oma’s maar ook verzorgers van kinderen te ondersteunen in hun taak. Door bijvoorbeeld de deurcollecte van 27-05 te besteden aan vrouwenorganisatie Mothers Union in Noord Oeganda. Ook een Kerk in Actie project uit de 40 dagentijd. Door armoede, ziekte, huiselijk geweld is het leven van moeders in Oeganda zwaar. Door het geweld van jarenlange burgeroorlog is het leven in vele gezinnen ontwricht. Medewerkers van Mothers Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk in Oeganda willen hierin verbetering brengen. De vrouwen kunnen samen met de mannen relatie- cursussen volgen, waarin zij elkaar leren respecteren. Ook geeft de organisatie voorlichting over HIV/aids, ze traint vrouwen in het omgaan met conflicten, en versterkt de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

De ZWO beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.
terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster