Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Berichten vanuit de ZWO maart 2017

Overal ter wereld leven meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper. Dat is het thema van de 40 dagentijdcampagne van de Kerk in Actie dit jaar. Als ZWO vinden we dit een mooi thema en worden opgeroepen om te delen als Jezus. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.

Sterk en dapper zijn kent vele vormen, denk aan: liefhebben, accepteren, overdenken, delen, bevestigen en stimuleren. Binnen deze thema’s zoekt de ZWO doelen waar we ons als Gemeente achter kunnen scharen. Kerk in Actie heeft voor de 40 dagentijd zes projecten in Myanmar, waarvan de ZWO voor de aanstaande grondactie het project van World Concern heeft gekozen. World Concern ondersteunt boeren in het noordoosten van Myanmar. Dit doet zij onder andere door de boeren te helpen hun inkomen uit het verbouwen van mais te verbeteren. Ook leert de bevolking over het belang van gevarieerde voeding en biedt Wold Concern hulp bij het aanleggen van groentetuinen. Daarnaast zet World Concern zich in voor een nog heel ander doel, namelijk het beschermen van kinderen tegen kinderhandel en een goede registratie en scholing van kinderen. Twee belangrijke doelen waarin we mee mogen helpen om Sterk en Dapper te zijn door de boeren te stimuleren en te bevestigen en de kinderen bescherming te bieden en zo lief te hebben. Om aan de grondactie mee te kunnen doen hoeft u alleen maar grond te bestellen via de bekende lijst achterin de kerk vanaf 12 maart. Of via mail; zwo.vinkewaverveen@gmail.com Op zaterdag 1 april komen de sterke mannen het bij u thuis brengen, en dit is geen grap! De betaling gaat niet contant maar u krijgt een factuur.

Dan is er bij de ZWO een kerstkaart binnengekomen van onze granny Tatiana uit Moldavië. Met Engelse tekst; Thank you so much for helping me and attention, you are kindness itself. God bless you ans Merry Christmas. Een vrouw Sterk en Dapper in haar armoede, deelt met ons haar dankbaarheid.

Over het sponsorplan aan de school in Peru via Educans zijn berichten gekomen dat het met de school eigenlijk goed gaat en zij zichzelf goed hebben leren te redden. Daarom heeft Educans hun sponsoring per 2017 verandert in fondsen. Een meidenfonds/ een noodfonds/ een aan het werkfonds. De vraag was of wij onze sponsoring wilden omzetten in deelname aan een fonds. De ZWO sponsort graag een kleinschalig doel waarbij wij als Gemeente meer contact kunnen hebben. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat een project is opgezet vanuit christelijke beginselen. We gaan om deze redenen omzien naar een ander sponsor doel en ronden onze sponsoring bij Educans per 1 juli ’17 af.

Tot slot is er op zondag 12 maart weer een mogelijkheid om kaarten te tekenen welke worden verstuurd naar gevangen in Nederland. Met de kaart willen wij deze vergeten groep bemoedigen. Aan de kaart zit een kaart gehecht die de ontvanger zelf kan versturen om op hun beurt eens een kaart door te sturen.

Als laatste willen wij u allen hartelijk danken voor de goede respons op de brieven die verstuurd zijn vanuit de ZWO waarbij om een jaarlijkse bijdrage werd verzocht. Er is rond de €2385,- binnengekomen! Heerlijk om daarmee nood aanvragen te kunnen voldoen als Gemeente, goed om Sterk en Dapper te mogen zijn

Groet namens de ZWO commissie; Margo, Marianne en Houkje.
terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster