Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Christelijk mannenkoor Immanuël zoekt leden

              Een nieuw jaar een nieuw geluid

De komende jaren staat er voor het Chr. Mannenkoor Immanuël uit de Ronde Venen, opgericht in 1978 weer heel wat te gebeuren. Het bestuur wil dit voortvarend aanpakken met een aantal optredens in 2017 en het lustrumjaar 2018. Dit willen we op project basis realiseren en informeren u nu via de media om hier projectmatig aan mee te werken.
De projecten die op stapel staan zijn het Paasproject 2017 en een voorjaarsconcert in 2018 en niet te vergeten het Lustrumconcert in het najaar van 2018 met medewerking van solisten en instrumentale begeleiding onder de bezielende leiding van onze dirigent Jan Verhoef.
Het Paasproject in 2017 omvat “Het Lam Gods”, dit is het eerste deel van het Paasoratorium “Van liefde ongekend “ van Johan Bredewout. In het voorjaar van 2018 zal dan het volledige Paasoratorium worden uitgevoerd met begeleiding door  een klein orkest. In  het najaar van 2018 vindt dan het groots opgezette Lustrumconcert plaats in de RK kerk Johannes de Doper in Mijdrecht.
Het koor kijkt dan ook uit naar versterking en hoopt op projectmatige basis een aantal zangers te werven. Het mannenkoor organiseert hiervoor een aantal openbare repetitieavonden waarin geinteresseerden kunnen luisteren en meezingen. De eerste avond vindt plaats in de nevenruimten van de PKN kerk De Schutse  De Merodelaan 1 te Uithoorn op dinsdagavond 31 januari 2017 vanaf 19.30 uur. De koffie staat klaar.
De tweede avond op dinsdag 14 februari ook vanaf 19.30 uur op de thuisbases PKN kerk De Rank prins Bernhardlaan 2 te Mijdrecht. Ook daar hopen we velen te verwelkomen.
Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website www.mannenkoor-immanuel.nl
terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster