Collectebonnen Collectebonnen

BELASTINGVOORDEEL? Wilt u gebruik maken van collectebonnen om collectegelden fiscaal te kunnen aftrekken, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester. Bij haar koopt u de bonnen en krijgt u bewijs voor uw administratie zodat u dit bedrag later bij uw belastingaangifte als gift kunt opgeven. De gedachte hierachter is uiteraard dat u meer kunt schenken zonder dat het u daadwerkelijk meer kost.
De collectebonnen zijn per vel van 20 stuks te bestellen. Als u geld overmaakt op rekeningnummer
NL56 RABO 0365553247 o.v.v. Collectebonnen, het aantal vellen dat u bestelt en van welk soort 
(€1,00 – witte bonnen of €1,50 groene bonnen), dan worden deze in uw brievenbus bezorgd.
Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: Gera de Groot, 

terug