Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

College van Diakenen

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Dit heeft de kerk altijd al als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.
Of de ideale samenleving waar wij naar streven kan worden gerealiseerd is de vraag. Maar wij geloven in een samenleving waarin onze levenshouding en ons handelen, kan bijdragen tot een samenleving. Als Diaken en Christen willen wij geïnspireerd vanuit het evangelie mensen in nood, dichtbij en ver weg tot helper te zijn.De Diaconie van de Protestantse Gemeente “De Morgenster ”te Vinkeveen en Waverveen bestaat momenteel uit 4 Diakenen. De Diakenen hebben als afgevaardigden van de gemeente ook zitting in de Kerkenraad. Als Diaconie vergaderen wij regelmatig en daar komen alle lopende zaken aan de orde. 

Een aantal taken van onze Diaconie.
Diaconale vertegenwoordiging in de erediensten, waaronder trouw en rouwdiensten, dienst aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal, collecteren in de erediensten, en de financiën van de kerkradio en het opnemen van de kerkdienst op de cassetteband, vertegenwoordiging  in de Moderamen, Kerkenraad en Classis Breukelen bij toebeurt.
Ook organiseren wij ieder jaar een ouderenmiddag voor 70 plussers. De ouderen worden uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. Voor de ouderen, zieken en mensen die  extra steun nodig hebben, zorgen we ieder jaar voor een kerstattentie. Mensen die uit het ziekenhuis komen worden bezocht met een bloemetje of plantje.
Vanuit de Voedselbank in De Ronde Venen zijn we benaderd met het verzoek om mee te willen helpen de armoede te bestrijden in de vorm van het inzamelen van levensmiddelen, en we doen dit 2x per jaar.

Contactpersoon:
Lenie Verbruggen-van Zanten, 

terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster