College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters beheert de gebouwen en de financiën van de kerk.

Penningmeester:
Gera de Groot 

Rekeningnummer: NL56 RABO 0365553247

Secretaris:


Voorzitter:
Jannie Bouthoorn, tel. 0297-264489
terug