Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Cursus sociale vaardigheden, NPV

NPV Thuishulp.                                                      

De NPV Vrijwillige Thuishulp biedt hulp aan mensen, ter ondersteuning van de mantelzorger.  Deze hulp is heel verschillend en hangt helemaal af van de hulpvraag.   Zo doen we boodschappen, begeleiden mensen naar het ziekenhuis of huisarts en passen we een dagdeel op zodat de mantelzorger even weg kan.  De aanvragen komen meestal van ouderen maar er zijn ook jongeren of gezinnen die een beroep ons doen voor ondersteuning.   Sinds de oprichting van het Diaconaal Platform werken we nauw samen met de diaconieën van verschillende kerken.  Ook in het kerkelijk werk neemt het ondersteunen van de mantelzorger of een bezoek brengen aan een gemeentelid een belangrijke plaats in.  Elke gemeente heeft te maken met het ouder worden van gemeenteleden.  Dan komen belangrijke onderwerpen ter sprake zoals eenzaamheid en  hoe om te gaan met ziekte en vragen rondom het voltooid leven.  De NPV Thuishulp biedt dit voorjaar een cursus aan waarin de basisvaardigheden voor een goed gesprek behandeld worden.  Deze cursus is voor onze vrijwilligers. Maar ook iedereen die betrokken is bij bezoekwerk is van harte welkom.

De cursus Sociale Vaardigheden bestaat uit 2 avonden. U krijgt in deze cursus handvaten aangereikt om een goed gesprek te kunnen voeren. Het zal vooral gaan om de praktijk.  U leert  o.a. hoe u beter kan leren luisteren, interpreteren en hoe u een gesprek kan samenvatten en daardoor de ander beter kunt helpen.   Deze cursus wordt gehouden in gebouw Maranatha, Herenweg 230 te Vinkeveen op D.V. woensdag`10 en donderdag  18 mei .  Aanvang :  19.30u.

Iedereen is van harte welkom!
U kunt zich tot 15 april aanmelden bij:   Riet Zeeman tel. 0297261776.   fam.zeeman@hetnet.nl
terug
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 10.00 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.






 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster