Nieuw logo Nieuw logo
Jarenlang heeft het logo dienstgedaan dat ontworpen werd door Roelof Touwen, we zijn hem daarvoor dank verschuldigd!

Waarom een nieuw logo? De behoefte was ontstaan om de kleuren van het kerkelijk jaar, de liturgische kleuren, terug te laten komen in de Nieuwsbrief en bij voorkeur in het logo van de kerk. Het oude logo leende zich hier niet zo goed voor, vandaar dat er gezocht is naar een nieuw logo.

Waarom dit logo? Een duidelijk en karakteristiek symbool van onze kerk is het kerkgebouw, het ligt voor de hand om dit terug te laten komen in het logo.

Ontworpen door ?? De tekening van de kerk die als basis voor het nieuwe logo werd gebruikt, is afkomstig van een boekje dat in 1976 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ons kerkgebouw werd gemaakt. Niet duidelijk is wie dit getekend heeft, mogelijk Eg Kok (vader van Gert), destijds redactielid van het boekje.

Namens de PR-commissie, Jacqueline & Nelien
terug