Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

IKO-Ontmoetingen

In De Ronde Venen werken een aantal kerken sinds mei 1973 samen binnen het InterKerkelijk Overleg (I.K.O.). Wij trekken van harte samen op langs de wegen van geloven.

Deze kerken bundelen hun aanbod aan vormings- en toerustingswerk voor gemeenteleden, parochianen en belangstellenden. Er valt veel van elkaar te leren, te horen in onderlinge ontmoeting en gesprek. Wij menen dat slechts op die manier het geloofsvertrouwen in God en in elkaar als broeders en zusters kan groeien, als wij ons verwachtingsvol en met nieuwsgierigheid openstellen voor elkaar en zo voor Gods Geest.
 
terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster