Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

In actie

Hallo iedereen,

Op dit moment zit in het eerste jaar van de Marnix academie (Pabo). Elk jaar gaat er een groep van de school naar Bosnië om daar een school op te knappen. Dit jaar ga ik mee. We gaan met bussen daarnaartoe om vervolgens een week aan de school te klussen. We gaan ook culturele activiteiten doen, maar het grootste deel van de reis zullen we klussen.

Ik betaal hiervoor zelf de reis en het verblijf. We willen zoveel mogelijk doen en daarvoor hebben we sponsoren nodig. Zo kunnen we meer materialen kopen. Omdat we met veel mensen gaan, vragen wij of u geld wilt doneren en geen schoolspullen, omdat wij dat niet allemaal meekrijgen vanuit Nederland. Wij gaan van 5 tot 12 mei naar Kladanj. Dit ligt in het oosten van Bosnië. De basisschool heet Os Kladanj. Er zitten 500 kinderen op de school. Er zijn 20 lokalen, een gymzaal en een buitenplaats. Meer informatie is te vinden op: www.marnix4bosnie.nl

Als u mij wilt sponsoren, kunt u dit doen op IBAN: NL48 RABO 0132 7822 00 t.n.v. Out of Area o.v.v. Project 812 Mariska Boellaard.

Alvast bedankt namens de groep en de kinderen uit Bosnië!

Groet, Mariska Boellaard
_____________________________________________________________

Als je zorgt voor arme mensen, ben je goed voor de Heer (spreuken 19:17a)

In 2015 mocht ik meegaan met de Muskathlon naar Kenia. Dit was een onvergetelijke reis waarbij ik mijn sponsorkind Ismael mocht ontmoeten. Ik heb daar met eigen ogen gezien welk verschil Compassion maakt voor kinderen die leven in armoede. Compassion brengt hoop op plekken waar weinig hoop is. Zij geven kinderen werkelijk kansen om te ontwikkelen en bieden ondersteuning daar waar nodig op medisch gebied. Maar bovenal vertellen ze de kinderen over de Liefde van onze Here Jezus Christus. De vreugde en dankbaarheid in de Kerkdienst in de sloppenwijken van Nairobi zal ik nooit meer vergeten. Je wenst toch elk kind toe dat zij mogen opgroeien met de wetenschap dat God er altijd voor hen zal zijn. En wat is het dan bijzonder dat God ons wil gebruiken om dit mogelijk te maken.

Nu 2,5 jaar later heb ik door het schrijven van brieven nog steeds contact met Ismael. Ik weet hoe belangrijk het voor hem is om te horen dat hij geliefd is. Om te horen dat God er altijd voor hem zal zijn. En dat er zomaar ergens op de wereld iemand is die aan hem denkt. Ik heb in Kenia geleerd hoe belangrijk het voor sponsorkinderen is om brieven te ontvangen en dit stimuleert mij om regelmatig iets van mij te laten horen.

In de afgelopen twee jaar heeft het altijd gekriebeld om nogmaals aan een Muskathlon mee te doen. De laatste tijd is het gevoel in mijn hart steeds meer toegenomen om mij opnieuw in te zetten voor kinderen in armoede. Het voelt werkelijk of God mij roept om mijn hardlooptalent in te zetten om zoveel mogelijk kinderen kansen te bieden en te laten horen over hoe goed Hij is. De roep om opnieuw een Muskathlon te doen kan en wil ik niet meer weerstaan. Dus bij deze laat ik weten dat ik mee doe aan de Muskathlon in Indonesië in oktober 2018.

Omdat de Muskathlon staat voor een extreme uitdaging kies ik ervoor om dit keer niet mee te doen met de marathon maar mijn grenzen te verleggen door deel te nemen aan de Ultramarathon (63 km).

Ook al klinkt oktober nog ver weg, u kunt nu al meehelpen om zoveel mogelijk kinderen nieuwe kansen te bieden. Dit kunt u doen door een gift over te maken via mijn persoonlijke Muskathlonpagina. Of door een kind in Indonesië te gaan sponsoren voor €33,- per maand. Hiervan kan hij/zij onder andere naar school, medische zorg ontvangen, meedraaien in de Compassion projecten via de lokale kerk en natuurlijk brieven schrijven met u als sponsor. Een kind sponsoren kan door op de link op mijn persoonlijke Muskathlonpagina te klikken (www.muskathlon.com/nl-nl/ deelnemers/481/jorne-van-ginkel.html ). Heeft u hierbij hulp of meer informatie nodig vraag het gerust. Ook is gebed een onmisbaar onderdeel van de ondersteuning die ik nodig zal hebben. Bidt u mee voor een veilig avontuur?

Ik wil alle gemeenteleden die al een gift hebben overgemaakt hier heel hartelijk voor danken. Samen maken wij een verschil voor kinderen in armoede.

Liefs, Jorne
terug
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 10.00 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster