Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Kerkenraad

De ouderlingen, het College van Diakenen, de dominee en twee leden van het College van Kerkrentmeesters vormen samen de Kerkenraad. In principe gaan zij voor vier jaar een verbintenis aan. In de praktijk wordt hier van afgeweken en kunnen gemeenteleden zich ook binden voor 2 jaar.
De Kerkenraad vergadert eenmaal per maand. Aanvang vergadering 20.00 uur. Het eerste deel van de vergadering is openbaar, gemeenteleden zijn dan van harte welkom.

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de raad wordt gevormd door de voorzitter (Annet van Ginkel), de scriba (Kees van Vliet), een diaken (Jan Boellaard) en de predikant. Een week voor de kerkenraadsvergadering stellen zij de agenda vast.
Een kort verslag van de kerkenraadsvergadering wordt geplaatst in de kerkbank.

De leden van de kerkenraad hebben volgens een rooster dienst tijdens de erediensten. Bij elke dienst zijn er twee ouderlingen en één diaken. Van de twee ouderlingen is er één ouderling van dienst, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de dienst.

De diaken zorgt ervoor dat de kerkradio is ingesteld en ook de band voor het opnemen van de dienst. Tijdens de dienst draagt de diaken zorg voor de inzameling van de gaven.

terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster