Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Ont-moeten


Vanuit het cateringteam worden er activiteiten opgenomen in het programma die ertoe leiden dat mensen, al dan niet van onze eigen kerk, elkaar kunnen ontmoeten. 
Daartoe zijn vele mogelijkheden, te denken valt aan een film, waarbij het mogelijk is om daarna met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van de film. Het kan ook een presentatie zijn van een bepaald onderwerp met een inleider. Dit kan interactief zijn, met elkaar in dialoog gaan, discussie over het thema. Er worden ook audiovisuele thema’s aangeboden, in het verleden was dat bv de bouw van de Sagrada Famila in Barcelona. In het voorjaar staat de Ronde Venen op het programma. 

Ambiance

Dit alles in een gezellige goed uitgeruste ambiance, het Ontmoetingscentrum van de kerk, met koffie en thee, iets lekkers en eventueel ook nog napraten onder het genot van een drankje en een hapje. Deze thema’s dienen als voorbeeld en kunnen in de loop van de tijd aangepast worden met nieuwe en andere thema’s ook op suggesties of verzoeken van bezoekers.

Vanaf 2023 in een andere setting
De commissie ontmoetingen, die dit heel veel jaren georganiseerd heeft, is er mee gestopt omdat het moeilijk is en was om voldoende bestuursleden te vinden. Omdat we het als gemeenschap heel belangrijke momenten vinden om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te kunnen gaan over mooie momenten en thema’s, hebben we in overleg met de Kerkenraad en in navolging van het beleid “Kerk in het dorp” als cateringteam besloten om hieraan voortgang te geven. 
Van harte uitgenodigd om eens langs te komen en mee te doen. Op de startpagina (rechter kolom)  kunt u de diverse activiteiten van het catering team terugvinden, waar ook de data bij staan. 

Welkom, namens het cateringteam. 
 
terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster