Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Maaltijd van de Heer

Vijf maal per jaar wordt de 'Maaltijd van Heer' gevierd.

Wanneer er een 'Maaltijd van de Heer' plaatsvindt, vindt u de informatie op de pagina 'kerkdiensten'.

Gezinsdiensten

Tweemaal per jaar wordt er een gezinsdienst georganiseerd waarvan de inhoud en de liederen aansluiten bij de interesse van jonge kerkbezoekers en hun ouders.

Wanneer er een gezinsdienst plaatsvindt, vindt u de informatie op de pagina 'kerkdiensten'.

Beamerteam

Tijdens de kerkdienst worden de orde van de dienst en de liedteksten geprojecteerd op een scherm voor in de kerk. Dit alles wordt verzorgd door een beamerteam.

Contactpersoon beamerteam:
Margo Boellaard

Ouderendiensten

Tweemaal per jaar wordt er een kerkdienst georganiseerd waarvan de inhoud en de liederen aansluiten bij de interesse van oudere kerkbezoekers.

Wanneer er een ouderendienst plaatsvindt, vindt u de informatie op de pagina 'kerkdiensten'.

Koffiedrinken na de kerkdienst

Eens in de twee weken is er na de kerkdienst gelegenheid voor ontmoeting en koffie drinken in het ''Ontmoetingscentrum'' achter de kerk.

De data van de koffieochtenden vindt u bij de kerkdiensten.

Paascyclus

In de Goede Week vieren wij de Paascyclus. Op Witte Donderdag wordt de Maaltijd van de Heer in een kring gevierd. Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus en verlaten we de kerk in stilte. Op Stille Zaterdag houden wij een Paaswake om 21.00 uur. In deze dienst wordt aan het begin de nieuwe paaskaars binnen gebracht. Deze dienst staat in het teken van het komende Licht.

Pinksterzondag

Op Pinksterzondag wordt in de kerken die bij het Interkerkelijk Overleg (IKO) De Ronde Venen zijn aangesloten door een afgevaardigde van een andere kerk de Pinksterbede uitgesproken. Zo weten wij ons met elkaar verbonden.

Antependia

Met antependia en stola's volgen we alle zondagen de kleur van het kerkelijk jaar. 

Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster