Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Schenken en Nalaten

U kunt op verschillende manieren het werk van de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen steunen. In de eerste plaats door de Vaste Vrijwillige Bijdrage of eenmalige giften. Ook kunt U financiële middelen of (on) roerende zaken nalaten in de vorm van een legaat of erfstelling. Bij schenkingen is de kerk geen schenkingsrecht verschuldigd omdat zij wordt aangemerkt als instelling van algemeen nut (zgn. ANBI). Wel is de kerk bij legaten en erfstellingen successierecht verschuldigd over het gehele bedrag.

Schenken – een eenmalige gift
Zoals u wellicht weet, is de bijdrage aan de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen als gift of schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. U kunt giften en schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedraagt. ( het totale inkomen van box 1, 2 en 3). Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Schenken – een periodieke gift
Het belastingvoordeel bij een periodieke schenking (in de vorm van lijfrentetermijnen) is nog groter. Wanneer u een schenking doet voor ten minste vijf jaar, is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomsten belasting. Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen is dan voor langere tijd verzekerd van een vast bedrag. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het belastingvoordeel voor u oplopen tot 52%. De schenking moet bij notariële akte worden gedaan. Hiervoor zijn wij u gaarne behulpzaam.

Nalaten
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap en u overweegt om de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen in de toekomst te steunen, kunt u dit vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw nalatenschap vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling.
Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. (Voorbeeldtekst van een legaat is: “Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen een bedrag in contanten groot € ….”.).
Bij een erfstelling benoemt u de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor (een deel van) de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft. (Voorbeeldtekst van een erfstelling: “Ik benoem tot erfgenaam voor … deel de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen”).
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos. U kiest zelf de notaris.

Informatie
Voor nadere informatie kunt U terecht bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters

terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster