Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Taizé Vieringen in de Ronde Venen

De ervaringen met de Taizévieringen in De Ronde Venen zijn zeer positief. Bijzonder om te zien hoezeer de sfeer zoveel mensen aanspreekt, van binnen en ook buiten de kerk. Ik denk dat deze vorm van geloofsbeleving veel mensen aanspreekt in deze onrustige tijd. Een uur om tot jezelf te komen en elkaar als gelovigen ontspannen te ontmoeten. Op de eerste Adventszondag 27 november waren we met ongeveer 50 personen bij elkaar in de Morgenster. In het nieuwe jaar gaan we er duus mee door. Kom gerust als je nieuwsgierig bent, op zoek naar een uur rust en muziek. Ervaar de muziek, de gebeden en de stilte (i.p.v. een preek). De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om 17.00 uur is er gelegenheid om de liederen vierstemmig te oefenen, en dan om 18u een eenvoudige maaltijd. Voor de maaltijd is het gewenst dat men van te voren laat weten daaraan deel te willen nemen (stuur dan een email berichtje naar taize.de.ronde.venen@gmail.com).
terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.






 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster