Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Vacatures Kerkenraad

In de laast verschenen Kerkbank heeft u kunnen lezen dat er een aantal Kerkenraadsleden aftredend zijn. Mocht u namen willen indienen, voor de openstaande vacatures (voorzitter, scriba, jeugdouderling en ouderling 75+) dan kunt u doet doen via scriba@morgenstervinkeveen.nl of via het formulier in de kerkbank (pagina 9) en deze dan graag inleveren in het houten kistje op de tafel bij de ingang van de kerk. Heel hartelijk dank.  
terug
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 10.00 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster