Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Veertigdagentijd begint met Sobere Maaltijd

40dagentijd 6 maart – 21 april 2019
De wereld om ons heen krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat. Een nieuw begin …!
In het kerkelijke jaar leven we toe naar Pasen, het feest waarbij we als gemeente vieren dat Jezus de macht van de dood overwon. Daarmee maakt Hij een nieuw begin mogelijk voor ons allen. Uit die opstandingskracht mogen wij leven.
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een goed moment om een nieuw begin te maken. Veel christenen gebruiken de Veertigdagentijd om te bidden en te vasten.
Beleef deze tijd van vernieuwing bewust vanuit de bronnen van  eloofsinspiratie. In ‘De Morgenster’ willen we elkaar inspireren langs allerlei momenten en vieringen. We zoeken elkaar op, jonger en ouder, en delen onze ervaringen en verhalen. Doe je ook mee ?

Op woensdag 6 maart kun je deelnemen aan de Sobere Maaltijd. Samen een eenvoudig begin maken van de 40 dagen die ons wachten. Je bent welkom in ‘t Ontmoetingscentrum, van 18 – 19.45u. Aanmelding bij Ans Nicolaas (06-208 199 15) of Cees Romijn (261731).
terug
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 10.00 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster