IKO-Ontmoetingen IKO-Ontmoetingen
In De Ronde Venen werken een aantal kerken sinds mei 1973 samen binnen het InterKerkelijk Overleg (I.K.O.). Wij trekken van harte samen op langs de wegen van geloven.

Deze kerken bundelen hun aanbod aan vormings- en toerustingswerk voor gemeenteleden, parochianen en belangstellenden. Er valt veel van elkaar te leren, te horen in onderlinge ontmoeting en gesprek. Wij menen dat slechts op die manier het geloofsvertrouwen in God en in elkaar als broeders en zusters kan groeien, als wij ons verwachtingsvol en met nieuwsgierigheid openstellen voor elkaar en zo voor Gods Geest.

Voelt u zich van harte welkom om aan te sluiten bij de diverse activiteiten die georganiseerd worden. Voor een overzicht van activiteiten van het seizoen 2019-2020 kunt u hier terecht.
terug